Temel ve Perde Yalıtımı

Temel ve Perde Yalıtımı

Temel ve Perde Yalıtımı

Temel ve perde yalıtımı, binaların en dış katmanındaki yapı elemanlarının toprak altında kalan ve her zaman su ile temas eden kısımlarına uygulanan yalıtım sistemidir. Temel perde yalıtımın amacı; suyu sızdırmayarak yapının dışında birikebileceği bir alan oluşturmak ve su basman seviyesinin altında veya üstünde suyun sıçrayabileceği tüm alanlarda su sızıntılarını önlemektir. Binaların dış kabuğundaki su birikintisi bina içindeki hacimleri doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle bina içinde herhangi bir nem, su sızıntısı veya küf oluşumu, rutubet gibi durumları önlemek için temel perde yalıtım sistemi oldukça önem kazanır. Temel perde su yalıtımında sıhhi güvenlik sertifikasına sahip şirketler tercih edilmelidir.
 

Temel Perde İzolasyonu Nasıl Yapılır?

Temel ve perde yalıtımı sistemlerinde çeşitli yöntemler uygulanır. Temel perde duvarlarda suyun geliş yönüne doğru yapılan ve konumlanan izolasyon sistemi vardır. Bunun dışında suyun geliş yönünün tersi yönünde uygulanan izolasyon sistemi de bulunur. Ayrıca temel perde duvarların dış tarafından uygulanan yalıtım ve perde duvarların iç tarafından yapılan yalıtım uygulamaları mevcuttur. Temel perde izolasyonu, sadece binanın temelinde olan değil binanın dış kabuğunda aşağıdan çatıya kadar olan yan duvarlar ve perde duvarlar da dahil olmak üzere sütunlar, kirişler, yanal perdeler çevresine uygulanan izolasyon sistemidir. Su yalıtımı sistemleri; polimer örtü ile yapılan su izolasyonu, PVC plastik veya kauçuk sentetik malzeme ile yapılan su izolasyonu, sürme yoluyla yapılan su izolasyonu yöntemleridir.
 

Temel ve Perde Yalıtım Detayı

Su, binaya basınçlı olarak gelebilir, basınçsız olarak gelebilir veya damlalar halinde gelebilir. Basınçlı suya dayanıklı su yalıtım sistemi binayı taşıyan yapı elemanlarının dış yüzüne uygulanmaktadır. Basınçsız su olarak adlandırılan yüzey suları ve sızıntılara karşı yapılan su yalıtımı suyun inmesini sağlamak için eğimli olarak yapılır. Temel perde su yalıtımı sistemlerinde uygulanan malzemeler betonun tüm kılcal damarlarında bir ağ sistemi oluşturmak koşuluyla suyun derinliklerine sızmasını önleyecek şekilde tasarlanmalıdır. Sadece yüzeysel yapılan yalıtım sistemi kısa süreli ve dayanıksız olmaktadır. Temel ve perde yalıtımı için kullanılan yalıtım malzemeleri, aile ve çocuk sağlığı açısından güvenli, binanın taşıyıcılık ömrü kadar uzun sürede dayanıklı olmalıdır.
 
Okunma: 327     Tarih: 13.01.2023