Bu kristal hidrat resim galerisi, Rus menşeli kristal üreten beton su yalıtım malzemesi olan olan HYDROISOL' un betonun kılcal çatlaklarında kimyasal reaksiyon sonucu oluşan mikro kristalleri gösteren mikroskop ve elektron mikroskop görüntülerinden oluşmaktadır.

 Galerideki resimlerde, HYDROISOL beton su yalıtım malzemesinin akredite laboratuvardaki mikroskop çekimlerini büyütülmüş kesit olarak inceleyebilirsiniz.

 HYDROISOL'un beton çatlaklarda ve kapilar boşluklarda 100 cm'e derinliğe kadar nasıl nüfuz ettiğini ve   sürekli kristal oluşturduğunu, aynı zamanda çatlakları tam olarak kapatarak betonu kesintisiz su geçirimsiz duruma getirdiğini tarih sırasına göre aşamalı bir şekilde takip edebilirsiniz.
 
HYDROISOL MİKRO KRİSTALLERİNE AİT ELEKTRON MİKROSKOBU GÖRÜNTÜLERİ
30.000 Kez Büyütülmüş Mikro Kristal Görüntüleri
Elektron mikroskobunda 30.000 kez büyütülmüş Hydroisol kristal görüntüleri
100.000 Kez Büyütülmüş Mikro Kristal Görüntüleri
Elektron mikroskobunda 100.000 kez büyütülmüş Hydroisol kristal görüntüleri
122.383 Kez Büyütülmüş Mikro Kristal Görüntüleri
Elektron mikroskobunda 122.383 kez büyütülmüş Hydroisol kristal görüntüleri
C20 /25 BETONDA HYDROISOL MİKRO KRİSTAL OLUŞUMUNA AİT MİKROSKOP GÖRÜNTÜLERİ
1.Numune(C20 /25 -Betomix-ITH) Mikroskop Görüntüleri2.Numune(C20 /25 -Betomix-ITH) Mikroskop Görüntüleri3.Numune(C20 /25 -Betomix-ITH GEL) Mikroskop Görüntüleri


4.Numune(C20 /25 -Betomix-ITH) Mikroskop Görüntüleri
açıklacak kısmın içeriği
5.Numune(C20 /25 -Betomix-ITH) Mikroskop Görüntüleri
C30/37 BETON- BETOMIX-ITH Katkılı 1.GÜNC30/37 BETON- BETOMIX-ITH Katkılı 5.GÜN
6.Numune(C20 /25 -Betomix-ITH) Mikroskop Görüntüleri
açıklacak kısmın içeriği
7.Numune(C20 /25 -Betomix-ITH) Mikroskop Görüntüleri
açıklacak kısmın içeriği
8.Numune(C20 /25 -Betomix-ITH) Mikroskop Görüntüleri
 
C30 /37 BETONDA HYDROISOL MİKRO KRİSTAL OLUŞUMUNA AİT MİKROSKOP GÖRÜNTÜLERİ
1.Numune(C30 /37 -Betomix-ITH) Mikroskop Görüntüleri2.Numune(C30 /37 -Betomix-ITH) Mikroskop Görüntüleri
açıklacak kısmın içeriği
3.Numune(C30 /37 -Betomix-ITH) Mikroskop Görüntüleri
açıklacak kısmın içeriği
4.Numune(C30 /37 -Betomix-ITH) Mikroskop Görüntüleri
açıklacak kısmın içeriği
5.Numune(C30 /37 -Betomix-ITH) Mikroskop Görüntüleri
Açıklama
6.Numune(C30 /37 -Betomix-ITH) Mikroskop Görüntüleri
açıklacak kısmın içeriği
7.Numune(C30 /37 -Betomix-ITH) Mikroskop Görüntüleri
açıklacak kısmın içeriği
8.Numune(C30 /37 -Betomix-ITH) Mikroskop Görüntüleri
açıklama
C35 /45 BETONDA HYDROISOL MİKRO KRİSTAL OLUŞUMUNA AİT MİKROSKOP GÖRÜNTÜLERİ
1.Numune(C35 /45 -Betomix-ITH) Mikroskop Görüntüleri2.Numune(C35 /45 -Betomix-ITH) Mikroskop Görüntüleri
açıklacak kısmın içeriği
3.Numune(C35 /45 -Betomix-ITH) Mikroskop Görüntüleri
açıklacak kısmın içeriği
4.Numune(C35 /45 -Betomix-ITH) Mikroskop Görüntüleri
açıklacak kısmın içeriği
5.Numune(C35 /45 -Betomix-ITH) Mikroskop Görüntüleri
Açıklama
6.Numune(C35 /45 -Betomix-ITH) Mikroskop Görüntüleri
açıklacak kısmın içeriği
7.Numune(C35 /45-Betomix-ITH) Mikroskop Görüntüleri
açıklacak kısmın içeriği
8.Numune(C35 /45 -Betomix-ITH) Mikroskop Görüntüleri
açıklama