BETOMIX - ITH-Kristal Üreten Beton Su Yalıtım Katkısı

BETOMIX - ITH-Kristal Üreten Beton Su Yalıtım Katkısı
BETOMIX-ITH®, içerisinde beyaz kalıntılar içeren gri renkli, kuru ve tek bileşenli bir toz karışımıdır. Çimento ve aktif kimyasal bileşenlerden oluşan BETOMIX-ITH®, betonun karışımı sırasında eklenir.

BETOMIX-ITH®, beton içerisine katkı olarak karıştırıldıktan sonra betonu neme karşı yüzeye nüfuz ederek kristal üreten su yalıtım malzemesidir.
İçeriğindeki aktif kimyasallar yüzeye nüfuz edip, neme ve sertleşmiş beton bileşenlerine tepki vererek katalitik reaksiyona girerler.

Bu reaksiyon hem betonun boşluklarında ve kılcal kanallarında hem de çatlaklarında çözünmez kristal oluşumu meydana getirip, betonu kalıcı olarak suya karşı geçirimsiz hale getirir.
Suyun ve diğer sıvıların, yüksek hidrostatik basınç altında bile hiçbir yönden sızmasına izin vermez.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Poz no: 10.300.2041
Betomix-ITH Kristalize su geçirimsizlik katkısı (Toz) (TS EN 934-2+A1)
 
KULLANIM AMACI

BETOMIX-ITH®, gözenekleri kristal partiküllerle doldurarak beton yapıların su geçirimsizlik özelliğini, donma direncini ve mukavemetini artırır.
BETOMIX-ITH®, betonun karışımı sırasında eklenir. Suda çözünür kimyasallar, beton karışımına eşit olarak dağıtılır.
BETOMIX-ITH® katkı maddesinin aktif bileşenleri, beton üzerindeki gözeneklerde çözünmeyen hidratların kristalleşmesini sağlamaktadır. İğnebaşlı kristaller,  beton üzerindeki boşlukları, ince çatlakları ve delikleri doldurur.

Kristal oluşum süreci, boşluklar tamamen kapanana kadar sadece su ve nem  ile temas halinde olduğunda devam eder. Bu şekilde güçlü ve dayanıklı iç içe geçen bir kristal ağ oluşturulur. Bu suyun beton içerisine nüfuz etmesini önleyerek güçlü  ve sürekli su geçirmezlik etkisi oluşturur.

BETOMIX-ITH® katkı maddesini kullandıktan sonra ayrıca su yalıtımına gerek duyulmaz. Beton karışımı için diğer katkı maddeleriyle uyumludur (plastikleştirme, dona dayanıklılık vb.)

 
TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI
KULLANIM ALANLARI
 • Perde betonlar
 • Beton blok temeller
 • Barajlar
 • Endüstriyel binalar
 • Betonarme yapılar
 • Çatı ve balkonlar
 • Su depolama tankları
 • Asansör boşlukları
 • Tüneller, alt geçitler
 • İnşaat derzleri
 • Çok katlı otoparklar
 • Beton Yollar
 • Atık su tesisleri 
 • Rıhtım ve iskeleler
 • Yüzme havuzları
 • Yer altı parkları
 • Beton kanallar
 • Köprüler
SARFİYAT

Beton karışımındaki çimento kütlesinin % 1,0 kuru katkısı  kadar veya 1 metreküp beton için 4 kg kullanılır.

 
KULLANIM TALİMATLARI  
"BETOMIX-ITH" boza kıvamına gelinceye kadar temiz şebeke suyu eklenir ve homojen kıvama gelinceye kadar boya karıştırıcısı ile düşük devirde 2 dk karıştırılır.

Elde edilen karışım 5 dakika içinde kullanılmalıdır. Uygulama yaparken sürekli olarak karıştırmaya devam edin. Eğer karışım sertleşmeye başlarsa, çok az su ekleyin.

Beton mikserine (transmikser) eklenirse 10 dakika karıştırılarak döküm işlemi yapılır.  Beton karışımını lütfen beton kullanım kurallarına uygun olarak dökünüz.

BETOMIX-ITH betona karıştırma esnasında eklenmelidir. "BETOMIX-ITH" beton ile homojen bir karışım oluşturması gerekir. Donmaya dayanıklı, plastikleştirici ve diğer katkı maddeleri ile kullanıma uygundur. BETOMIX-ITH®, yalnızca çimento içeren mineral malzemeler ile kullanımı söz konusu olduğunda etkilidir. Mikrosilika içeren ve polimer betonlara uygulandığında verimli sonuç elde edilmez. Alçı ve kireç harçlarında kullanılmamalıdır.

 
UYGULAMA
Su ile karıştırılarak boza kıvamına getirilen  BETOMIX-ITH® Beton mikserine   çalışır durumdayken yavaş yavaş karıştırılarak  10dk  beklenir ve katkının beton harcına homojen olarak karışması sağlanır. Sonra beton döküm işlemi gerçekleştirilir.
  
 
DİĞER
SAĞLIK VE GÜVENLİK
"BETOMIX-ITH", zehirli değildir ve taşıma, depolama ve uygulama sırasında hem çevreye hem de insan sağlığına karşı tehlike oluşturmaz. GOST 12.1.007-76 uyarınca fiziki-kimyasal ve sıhhi-biyolojik özellikler açısından 4. tehlike sınıfına aittir (daha az tehlikeli maddeler- maksimum kirlilik seviyesi 50 mg / m³). Bu ürünü kullanırken uygun koruma gözlüğü, lastik eldiven ve maske kullanınız. Gözler ve deri ile temas etmesi durumunda derhal bol su ile yıkayın ve tıbbi destek alın.

ÜRETİCİ:
Rusya Bilimler Akademisi Ural Şubesi Teknik Kimya Enstitüsü - Rusya Federasyonu

DİSTRİBÜTÖR:
NOTERSON Yalıtım ve Kimya A.Ş. (Türkiye,  Avrupa ve Ortadoğu Bölge Distribütörü)

BELGELER:
CE Belgesi
GOST Belgesi
Sağlık Sertifikası
Güvenlik Bilgi Formu - MSDS
Ürün Bilgi Föyü - TDS
 
 
BETOMIX-ITH  ile ilgili diğer tüm belgeleri ve sertifikaları web sitemizdeki  Dokümanlar bölümünden tedarik edebilirsiniz!


 
ÜRÜN VİDEOLARI