Temel Su Yalıtımı Detayları

Temel Su Yalıtımı Detayları

Temel Su Yalıtımı Detayları

Temel su yalıtımı yapılarda hayati önem taşıyan unsurlardan en önemlisidir. Yeni inşaatlarda temel atılmadan önce kazı çalışmaları yapılır. Temel için toprağın en az üç metre kazılması gerekir. Bina yüksekliğine bağlı olarak temel kazma işlemi daha da derinlere inmektedir. Toprak kazıldıkça da yer altı suları ortaya çıkar. Bu sular temel donatılarını olumsuz yönde etkiler. O yüzden de temellerde su yalıtımı yapılmalı ve suyun olumsuzluklarından bina korunmalıdır.
Yapılacak olan yalıtımlar zeminin durumuna uygun olarak belirlenmektedir. Temel kazısına başlandığında toprağın altından aşırı su çıkışı olabilir ya da toprak kuru, killi, taşlı da olabilir. Zemine uygun olan su yalıtım çalışmaları için doğru malzeme seçilmesi konusu da önemlidir.

Temel Su Yalıtımı Önemi

Binanın en önemli bölümü temelidir. Farklı temel çalışmaları arasında zemine uygun olan türün belirlenmesi gerekir. Sıklıkla uygulanan radye temel enine ve boyuna döşenmiş olan demirlerden oluşur. Deprem anında binanın temelle birlikte sallanması ve kopmaların oluşmaması için radye temeller daha güvenli ve emniyetlidir. Temelin kazılmasından sonra toprak üzerine grobeton dökülmektedir. Bu betonun çimento oranı düşüktür. İnce bir tabaka halinde dökülür.
Grobetonun düzlenmesi ve pürüzsüz bir yüzey elde edilmesinden sonra yalıtım uygulamaları yapılır. Binanın taşıyıcı elemanları, demirler, kolon ve kirişlerdeki donatılar suyla temas etmemelidir. Suya maruz kalırsa korozyon oluşumu gündeme gelir. Temel su yalıtımı demir ve çelikleri korozyona uğramaktan korur.

Temel Su Yalıtımı Nerelerde Yapılmalı?

Temeldeki taşıyıcı elemanların korozyona uğraması yani paslanması binanın mukavemetini kaybetmesi anlamına gelmektedir. Yani binanın dayanım gücünün azalması depreme karşı güçsüz olması söz konusudur. Bunu önlemenin yolu temelde doğru yapılacak olan yalıtımlardır. Temelin toprak altında kalan bölümünün su geçirmez hale getirilmesi konusu oldukça önemlidir. Hatta sulak olan yerlerde uygulanacak drenaj sistemiyle biriken suların tahliye edilmesi de gerekebilir.
Temel su yalıtımı grobeton üzerine yapılır. Yan duvarlara da uygulanarak bohçalama yapılmaktadır. Grobeton üzerine su yalıtımı için bitümlü membran uygulaması yapılır. Bu uygulama öncesinde de betona astar sürülür. Böylece beton ve membran tamamen birleşecek yapının su almasını engelleyecektir. Doğru malzeme ve doğru uygulama ile binanızı sudan koruyabilir gücünü artırabilirsiniz.
Okunma: 51     Tarih: 13.12.2023