HYDROISOL NEDİR?

HYDROISOL – Rusya Bilimler Akademisi Ural Teknik Üniversitesi tarafından geliştirilen "HYDROISOL" çimento esaslı bir su yalıtım malzemesi olup, yalıtımsız betona uygulandığında betonu suya karşı tamamen geçirimsiz hale getiren çimento esaslı kristal üreten su yalıtım malzemesidir.

"HYDROISOL" betonun kılcal çatlak ve kapiler boşluklarını suda çözünmeyen kristallerle doldurup beton yapıyı betonun ömrü kadar geçirimsiz hale getirerek inşaat sektöründe kesin  su yalıtım çözümü sunmaktadır.

"HYDROISOL" dünyadaki kristal üreten su yalıtım malzemeleri içinde, ürettiği iğne tipi kristallerle tanınır ve bu "HYDROISOL" u diğer ürünlerden ayıran en önemli özelliğidir.

"HYDROISOL" su geçirimsiz beton elde etmek amacıyla  beton karışımına katkı olarak eklenebilir veya belirtilen oranlarda karıştırılıp  beton yüzeyine fırça veya püskürtme yoluyla kolayca uygulanabilir. Uygulandıktan yıllar sonra bile su ile temas ettiğinde kristal üretimine devam eder.

Sadece su yalıtımını sağlamakla kalmayıp, betonun içine nüfuz ederek beton demirlerinin hava ve su ile temasını keserek korozyonu önler ve  betonun mukavemettini  arttırır.


 
 HYDROISOL ÇALIŞMA PRENSİBİ
 
HYDROISOL beton su yalıtım malzemesi, sıvıların beton yapıya hangi taraftan(pozitif veya negatif) etki ettiğine bağlı olmaksızın, beton yapıların iç ve dış yüzeylerine uygulanır. 

Karışım uygulandıktan sonra, sulu çözelti şeklindeki suda çözünür olan işlevsel kimyasal katkı maddeleri betonun boşluklarından ilerleyerek ıslak betonun her tarafına etkili bir şekilde nüfuz eder.

Kalsiyum Oksit ve Alüminyum Oksit ile etkileşerek, betondaki Kapiler boşlukları ve mikroçatlakları doldurucu  iğne başlı formda  suda çözülmez kristalhidratlar oluşturur.   
Betondaki boşlukları (delikler) doldurucu  iğne başlı formda suda çözülmez kristalhidratların oluşma hızı betonun ıslaklığı, boşluk oranı (porozite) ve sıcaklık gibi etkenlere bağlıdır.   

Beton içerisinde oluşan kristalhidratlar sayesinde suyun kapiler boşluklar aracılığıyla beton gövdesine sızması imkansız olur ve beton yapı aşamalı olarak su geçirmez olur.
Beton boşluklarındaki suyun bir kısmı kimyasal olarak kompleks kristalhidratlar meydana getirirler ve bunun sonucunda betonun buhar sızdırma özelliğini korumasına yardım olan düşük (az) boşluklu yapı ortaya çıkar. 

Betonun buhar sızdırma özelliği daha sonraki aşamalarda beton içinde kalan nemin çıkarılmasına, yani betonun kademeli olarak  kurumasına getirir.
Beton gövdesi kuruduktan sonra, tepkimeye girmemiş suda çözünür olan işlevsel kimyasal katkılar kristalleşerek beton boşluklarında kalır. Yeni sıvı kaynağı ortaya çıktığında, suda çözünür katkılar, doygun tuz çözeltisi halini alarak fazladan iğne şekilli suda çözülmez kristalhidratlar meydana getirir ve bu sayede betona "Kendi kendine iyileştirebilme" özelliği kazandırır.

İşlevsel Hydroisol katkıları 60 gün içinde en az 50cm ile 90cm arası derinliğe kadar nüfuz ederler (model beton gövdesi içindeki hareket hızı -  0,1 m derinlikte 2∙10-6 m/s).
Bu özelliği  sayesinde betonun bütünlüğünü korumak kaydı ile, betonun bölgesel olarak zarar görmesi veya darbe alması beton yapının su yalıtım özelliğini bozmaz ve ömür boyu su yalıtımı sağlar.