Tüm Binalarda Perde Beton ve Temel Su Yalıtımı Yapılmalı mı?

Tüm Binalarda Perde Beton ve Temel Su Yalıtımı Yapılmalı mı?

Tüm Binalarda Perde Beton ve Temel Su Yalıtımı Yapılmalı mı?
Temel su yalıtımı yeni yapılan tüm binalarda uygulanmaktadır. Binanın taşıyıcısı olarak kabul edilen temelinin güçlü olması mukavemetinin artmasını sağlar. Az katlı ya da çok katlı binalar için farklı temel çalışmaları yapılır. Bu çalışmalar binanın kapladığı alana, kat sayısına, zeminin durumuna göre değişir. Temel binanın yer altındaki bölümü olarak düşünülürse, yapıyı sudan korumak için yalıtım çalışmaları yapılması zorunludur.

Bu zorunluluk kanunlarla da yasal bir hale getirilmiştir. 2018 yılında çıkan kanunla binaların temeli, çatısı, balkonu, ıslak zeminleri, döşeme ve bodrum duvarları için su yalıtımlarının yapılması mecburi bir hal almıştır. Binaların kontrolünü yapan yapı denetim firmaları su yalıtımı yapılmayan yeni binalar için durdurma kararı da alabilmektedir.

Perde Betonlarda Yapılan Su Yalıtımları

Perde betonlar kirişlerden aldığı yükü temele iletir. Binada bulunan kolon ve kirişlerin görevi bina yükünü temele iletmesidir. O yüzden kolon ve kirişlerde mukavemeti yüksek olan çimento türü kullanılır. Ayrıca demir donatılar da bulunur. Büyük bir titizlikle yapılan perde betonların yer altı sularından etkilenmemesi, özelliğini kaybetmemesi gerekir. Su yalıtım çalışmalarının en büyük sebebi budur. Bundan başka binanın ömrünün uzun olması, iç kısımların sudan etkilenmeyerek sağlıklı ortamlar sunması için de perde betonlarda su yalıtımı yapılmaktadır.
Temel su yalıtımı yanı sıra perde betonlarda da su yalıtım çalışmaları yapılmalıdır. Perde betonlar binanın taşıyıcısı olarak görev yapar. Bu önemli elemanın da bazı etkenlerden çatlaması ya da bozulması binanın direncini düşürür. Donatı elemanlarını korozyondan korumak, reaksiyona uğramasını engellemek için mutlaka yalıtım çalışmaları yapılmalıdır.

Perde Beton ve Temel Su Yalıtımın Önemi

Betonu olumsuz yönde etkileyen faktörler arasında su bulunur. Betonun özelliğini bozan, demirlerin küflenmesine neden olan, beton içindeki donatı elemanlarını olumsuz yönde etkileyen su faktöründen binayı korumak gerekir. Bohçalama yöntemiyle binayı sudan korumak mümkündür. Böylece uzun süre dayanımı olan güçlü binalar elde edersiniz.
Temel su yalıtımı önemi arasında depreme karşı dayanıklı olan binalar elde etmek bulunur. Suyun binanızı olumsuz etkilemesi demek depremde gücünü kaybetmesi anlamına gelir. Doğru olan yalıtım malzemelerinin tercih edilmesi ve iyi bir işçilikle uygulama çalışmaları yapılması sonucunda binanızı güçlendireceğiniz gibi iç kısımlarda nem ve rutubet sorunlarıyla karşılaşmayacaksınız.
 
Okunma: 52     Tarih: 12.01.2024