EÜAŞ Çayırhan Enerji Termik Santrali Soğutma Havuzu Hydroisol Beton Su Yalıtım Projesi -Ankara

İş Veren:

EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş.

İşin Yeri:

Nallıhan / Ankara

Tarih: 23.10.2023 :